SJÖSÄTTER DRÖMSOMRAR

Båtmäkleri för exklusiva motorbåtar

Båtar till salu

Delta 54 IPS

Delta 54 IPS

Flipper 670 DC

Flipper 670 DC

Delta 26 Open

Delta 26 Open

Yacht for sale: Delta 54 (2017)

Delta 54 IPS

FÖR DIG MED HÖGRE KRAV

NUTIDA BÅTMÄKLERI

BOATS Int. riktar sig till dig som vill köpa eller sälja motorbåt och vill göra affär med en professionell aktör med rätt kompetens, ett modernt tillvägagångssätt och ett genuint intresse i just båtaffärer.

Vår ambition är att leda branschens utveckling inom vår nisch och samtidigt förändra bilden av vår yrkesroll.

– Välkommen till nya tidens båtmäkleri

VÅR MISSION

LYCKADE BÅTAFFÄRER

En båtaffär är för de flesta en av de största privata affärer som görs i livet.

Båtar är starkt förknippade med sommar, frihet och härlig tid tillsammans med de som betyder mest. Det kan göra att båtaffärer känns extra viktiga och ibland rentav känslosamma.

I en båtaffär ingår många delar, intressen och risker, så för att det ska bli lyckat krävs en aktör med rätt kompetens, engagemang och fingertoppskänsla för just båtaffärer.

Kontakta oss så berättar vi mer

EN BÅTAFFÄR

VAD VI GÖR

De många och ibland komplicerade moment som ingår i en båtaffär kan vara svårt för en oinvigd att förutse eller förstå nyttan av.

En av de största nyttorna med vår roll, är vårt tudelade intresse, i både säljare och köpare. Det är en förutsättning för en schysst affär och som minimerar risker och friktion.

Vi har, utöver ett prestationskrav från säljare och vilja att leverera mot densamma, likväl ett intresse i vår köpare som ger incitament för transparens och kundnöjdhet. Ur vårt perspektiv är vår roll och tvådelade intresse, en förutsättning för att kunna skapa bästa förutsättningarna för en så bra båtaffär som möjligt, för alla inblandade parter.

Exempel på några av de moment som ofta ingår i en förmedlingsprocess är:
Besiktning, marknadsanalys, värdering, reparationer, reklamationshantering, styling, fotografering, koordinering, annonsering, marknadsföring, nätverkande, visningar, provkörningar, inbytesvärdering, finansieringsförslag, försäkringsoffertering, avtalande, transaktionskoordinering, överlåtelse, genomgång, efterköpsvård, m.m.

OBJEKT TILL SALU JUST NU

MOTORBÅTAR

KÖPSKONSULTERING/OMBUD

ATT KÖPA BÅT

Att köpa en begagnad båt innebär alltid en viss risk för dig som köpare, framförallt om det görs privat, en oerfaren säljare kan ha en annan syn på hur försäljning bör gå till, vilket ofta upptäcks först vid problem i efterhand.

Det är inte ovanligt att säljaren är omedveten om sin båts tveksamheter och/eller defekter, det i kombination med ett vagt intresse i att alla delar i affären ska bli bra för dig som köpare, ger rum för tråkigheter.

Ni som ska köpa båt vill troligen minimera era risker/problem och samtidigt optimera förutsättningarna för att affären i sig ska bli så gynnsam som möjligt.

För att skapa bästa förutsättningar för ett båtköp behövs rätt erfarenhet, kompetens, kontaktnät, engagemang och märkesobundenhet.

I denna tjänst drar du nytta av ovan genom att låta oss konsultera dig under delar eller hela köpprocessen, där vi ser till era intressen först.

Kontakta oss så berättar vi mer

Flipper_760